Obchodní podmínky

Ing. Zuzana Hurná, MBA

IČ 71809538
Sídlo podnikání: Knapova 851/4, 199 00 Praha 18
Nejsem plátce DPH

Pokud si objednáte focení u mě, tak stvrzujete přečtení a bezvýhradní přijetí těchto obchodních podmínek, jste s nimi srozuměni a stejně tak jste srozuměni s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým, jako fotografka pracuji a nemáte proti němu žádné výhrady.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa. Fotografie nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel (výjimkou jsou komerční focení), propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora – pokud není dohodnuto jinak. V případě rodinného focení, mohou fotografované osoby používat fotografie pro svojí nekomerční osobní prezentaci. Fotografie není možné upravovat, aplikovat na ně filtry a pod. nebo je nechat upravit třetí osobou.

U komerčního a brandového focení je rozsah použití specifikován. Pokud se nedohodneme jinak, jsou mohou být fotografie používány ke komerčním účelům pouze subjektem, se kterým bylo focení dohodnuto/případně uzavřena smlouva a to po neomezenou dobu. Není možné bez souhlasu fotografa poskytovat fotorgafie ke komerčním účelům třetím stranám. Pokud bude mít o použití fotografií zájem třetí strana, musí kontaktovat fotografa a dohodnout s ním podmínky použití, rozsah použití a částku za poskytnutí těchto fotografií.

OBJEDNÁVKA FOCENÍ

Na focení se objednávejte přes kontaktní formulář v dostatečném předstihu.  Napište o jaké focení máte zájem, koho budeme fotit, v případě dětí, jejich věk, návrhy několika vhodných termínů. Za focení o víkendu či státním svátku si účtuji příplatek 3 000 Kč, pokud jsme se nedohodli jinak.
Při nepřízni počasí v případě focení v exteriéru nabídnu nejbližší vhodný termín a focení se přesune. Objednávkou potvrzuje zákazník automaticky přijetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi.

DOPRAVA

V případě dojíždění za klientem, klient hradí cestovné. Cestovné na místo focení z bydliště v Praze – Letňanech a zpět: 15Kč/km. Cestovné do 20km (jeden směr) je zdarma.

STORNO FOCENÍ, ZÁVDAVEK

Nemůže-li se klient zúčastnit focení z jakéhokoliv důvodu, je povinen tuto událost oznámit alespoň 3 dny předem.
Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy, může být důvodem ke zrušení objednávky/focení.
Dojde-li ke zrušení v momentě, když už je fotograf na cestě, klient hradí fotografovi cestovné.

Závdavek na rezervaci termínu se posílá vždy před focením a je nevratný. Pokud klient zruší focení na poslední chvíli, fotograf si vyhrazuje právo náhradní termín neposkytnout nebo poskytnout s platbou předem. Pokud by došlo klientem ke zrušení termínu 2x po sobě či neomluvení se klientem ve lhůtě, závdavek propadá, Rezervace termínu je platná až po připsání platby na účet.
Závdavek na běžná focení (rodinné, párové, portrét)  činí 1 000 Kč.
Závdavek na brandové, firemní, business focení činí 50% celkové částky za focení.
Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.
Vlastní vzhled, oblečení a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií.

DÉLKA FOCENÍ

U každého balíčku je orientační čas focení. dorazí-li klient pozdě, není to důvod k prodloužení délky focení. Pokud se klient opozdí o více jak 30minut, fotograf si vyhrazuje právo focení zrušit bez náhrady.
V případě, že si klient bude přát pokračovat dále ve focení nad stanovený čas. Každá další započatá hodina je zpoplatněna 1.500Kč.

PLATBA

Celková částka za focení je splatná před započetím finálních úprav fotografií.
Při výběru více fotografií nad rámec balíčku se doplatek hradí převodem na účet.
Finální fotografie odesílám až po uhrazení celé částky.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Pokud není dohodnuto jinak, tak si vybíráte z náhledů, které Vám doručím do 14 dnů po focení prostřednictvím webové galerie. Výběry fotografií provádíte v galerii, kterou mi zašlete zpět do 7 dní od jejího obdržení. V případě Vašeho prodlení si fotograf vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání.
Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa, jako autora daného díla, dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (ani používat filtry apod.). Jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k finálním úpravám.
V případě nevybrání fotografií k finální úpravě do 30dní, upravím a  odesílám klientovi fotografie dle mého výběru bez možnosti změny.

FINÁLNÍ FOTOGRAFIE

Všechny upravené fotografie zasílám v plném rozlišení v elektronické podobě přes webové rozhraní ve formátu JPG a v rozlišení pro web ve formátu JPG.
Neupravené fotografie neposkytuji. Finální barevné úpravy jsou dle mého stylu a vnímání barev (kontrast, barevnost, detailní úpravy). Pokud máte přání vyretušovat více pleť či tělo, měnit proporce apod., tyto vícepráce se naceňují dle rozsahu jako nadstandardní úpravy. Pokud si přejete měnit barevnost naceňuji vícepráce.
Upravené fotografie zálohuji po dobu 2 měsíců. RAWy po dobu 1 měsíce od odevzdání práce klientovi. Doporučuji si udělat zálohu na několika místech nejen v počítači.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

DODACÍ LHŮTA VÝSLEDNÝCH FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta všech fotografií je do 6 týdnů ode dne zaslání Vašich výběrů fotek, případně naší dohody o výběru fotografa, nikoliv od data focení.

Při nemoci či dovolené se doba zpracování může protáhnout, V takovém případě informuji klienta o zpoždění dodávky.

BRAND FOTOGRAFIE

Se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud není rozsah upravený jinak.
Objednávkou focení klient stvrzuje přečtení a přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, rukopisem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. Fotografie slouží pro marketingové účely, použití pro web a sociální sítě, newslettery. V případě použití pro vícenákladový tisk, potisky, prodej, knihy, velké reklamní kampaně apod. mimo web a sítě, se fotografie naceňují individuálně dle rozsahu použití. Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia a pro propagaci.
Pokud není upraveno jinak (smlouvou), je NEVÝHRADNÍ licence na brandové fotografie poskytována na dobu neomezenou pro účely propagace dané společnosti/osoby. Fotografie není možné poskytovat dalším subjektům k jejich propagaci bez souhlasu fotografa (resp. bez uzavření licenční smlouvy s třetím subjektem).
Platba za focení musí být připsána na účet před započetím finálních úprav fotografií.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia (můžou se objevit na webu, sociálních sítích a jiných místech, které slouží k propagaci a prezentaci fotografa). Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné mne o tom předem informovat. A to nejpozději se zasláním výběrů k úpravě. Pokud tak neučiníte, bere se to jako Váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

EXPRESNÍ DODÁNÍ FOTEK

Příplatková služba. Do 7 dní od zaslání výběrů. Pouze v digitální podobě. Platba celé částky proběhne před finální úpravou fotografií.

NADSTANDARDNÍ ÚPRAVY – RETUŠ

V případě vyžádání pokročilejší retuše mimo běžné úpravy, kterými jsou např. drobné akné, menší skvrna  apod.,  je nutno retuš nacenit dle požadovaného úkonu.  Může se to týkat i miminek, pokud budou mít opravdu velkou vyrážku přes tvářičku jsou nutné vícepráce.

VLASTNÍ TISK FOTOGRAFIÍ

Pokud se rozhodnete pro tisk mimo doporučené fotolaby, kvalita a barevné podání fotografií může být narušena!!!
Doporčuji tisk u firem Dastax, Kvalitnífotky.cz, Saal digital, Fotoškoda, Megapixel. Pokud je někde možnost zakliknout “bez barevných úprav”, zaškrtněte to.

MINI FOCENÍ

Mini focení a jiné sezónní akce se řídí vlastními pravidly. OP jsou stejné.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Na dárkovém poukazu je vždy uvedeno, na jaké focení se vztahuje, jak dlouho bude trvat a kolik fotografií bude výstupem. Poukaz není možné směnit za peníze. Po datu platnosti ho již není možné čerpat ani požadovat náhradu. Poukázku je možné uplatnit pouze jednou a uplatnění není možné rozložit. Při uplatnění poukazu je nutné uvést jeho číslo, které je na něm uvedeno.

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2023